Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Method of flexible prediction of the remaining useful lifetime of the rail vehicle components

Authors

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Pages (from - to)

299 - 307

Book

Challenges for the market of production, operation and maintenance of rail vehicles

Presented on

XXIV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, 12-15.09.2021, Arłamów, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0