Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Stabilność roztworów surfaktantów podczas przepływu w rurociągach

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Title variant

EN Stability of surfactant solutions during flow in pipelines

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • redukcja oporów przepływu
  • surfaktanty
  • micele
Pages (from - to)

357 - 364

Book

Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022 : recenzowana monografia konferencyjna, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022

Presented on

PAIC 2022, 7-8.06.2022, Zaniemyśl, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.