Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Właściwości hydrofobowe preparatów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Title variant

EN Hydrophobic properties of preparations used in the automotive industry

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • hydrofobowość
  • przemysł motoryzacyjny
  • car detailing
Abstract

PL W pracy analizowano wpływ środków stosowanych powszechnie w motoryzacji, takich jak woski i szampony, na kąt zwilżania wody oraz dijodometanu na powierzchni szklanej oraz wykonanej z poliwęglanu. Pomiary te wykonano za pomocą goniometru wyposażone-go w specjalne oprogramowanie pozwalające na ciągłą kontrolę wyników dla badanych produktów. Nie udało się znaleźć korelacji odnoszących się do badanych substancji, ze względu na ich zróżnicowane właściwości. Jednak otrzymane wyniki stanowią podstawę do dalszych badań, z możliwością ich uwzględnienia w innych gałęziach przemysłu.

Pages (from - to)

299 - 305

Book

Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022 : recenzowana monografia konferencyjna, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022

Presented on

PAIC 2022, 7-8.06.2022, Zaniemyśl, Polska

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.