Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Improving the blast resistance of steel columns using trapezoidal sandwich panels

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

PL Poprawa odporności na wybijanie słupów stalowych z wykorzystaniem warstwowych płyt trapezowych

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • sandwich panels
  • blast
  • steel columns
  • energy absorbers
PL
  • płyty warstwowe
  • piaskowanie
  • słupy stalowe
  • pochłaniacze energii
Abstract

EN Among the weakest structural elements (to accidental or intentional explosions) are the columns of multi-storey buildings. Hence, the study proposes the use of sandwich panels as a protective technique for existing/new steel columns. A core of six cross-arranged, uncon-nected, graded, trapezoidal aluminum sheets was chosen. Two Protective Techniques (PT-1 and PT-2) have been designed based on the way the column is covered and the width of the sandwich panels. The numerical analyses were carried out using Abaqus/CAE and solved used Abaqus/Explicit solver. The results obtained from the comparative study confirm that sandwich panels can be an effective protection technique for steel columns. However, as the exposed area to the shock wave increase, the effectiveness of the solution decrease.

PL Do najsłabszych elementów konstrukcyjnych (do przypadkowych lub celowych wybuchów) należą kolumny budynków wielokondygnacyjnych. W związku z tym badanie proponuje zastosowanie płyt warstwowych jako techniki ochronnej dla istniejących/nowych słupów stalowych. Wybrano rdzeń złożony z sześciu ułożonych krzyżowo, niepołączonych, stopniowanych, trapezowych blach aluminiowych. Dwie Techniki Ochronne (PT-1 i PT-2) zostały zaprojektowane w oparciu o sposób pokrycia słupa i szerokość płyt warstwowych. Analizy numeryczne przeprowadzono przy użyciu Abaqus/CAE i rozwiązano przy użyciu solwera Abaqus/Explicit. Wyniki uzyskane z badań porównawczych potwierdzają, że płyty warstwowe mogą być skuteczną techniką ochrony słupów stalowych. Jednak wraz ze wzrostem powierzchni wystawionej na działanie fali uderzeniowej skuteczność rozwiązania maleje.

Pages (from - to)

33 - 53

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_i_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=43

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.