Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Minimalizacja strat energii w kanale o zmiennym przekroju w procesie przetwarzania tworzyw sztucznych

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Minimization of energy losses in a channel with variable section in the processing of plastics

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • płyn nienewtonowski
  • obliczeniowa mechanika płynów
  • tworzywa polimerowe
EN
  • non-Newtonian fluid
  • computational fluid dynamics
  • polymer materials
Abstract

PL Tworzywa sztuczne są powszechnie wykorzystywane na całym świecie. Ze względu na niską cenę, łatwość formowania oraz pozostałe właściwości, są one szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Polimery, tak jak inne materiały, posiadają swoiste cechy fizyczne. Do jednej z tych cech należy lepkość, która wywiera wpływ na charakter przepływu polimeru w stanie ciekłym. Badaniu poddano sześć różnych modeli kapilary pomiarowej, która jest elementem składowym reometru kapilarnego. Wyniki pokazują, że poprzez zmianę kształtu elementu pomiarowego możliwe jest uzyskanie oszczędności w postaci minimalizacji strat ciśnienia przy przepływie polimeru przez kapilarę.

EN Plastics are widely used all over the world. Due to their low price, ease of forming and other properties, they are widely used in many industries. Polymers, like other materials, have specific physical properties. One of these characteristics is the viscosity which influences the flow nature of the polymer in the liquid state. Six different models of the measuring capillary, which is a component of the capillary rheometer, were tested. The results show that by changing the shape of the measuring element, it is possible to achieve savings in the form of minimizing pressure losses as the polymer flows through the capillary.

Pages (from - to)

209 - 221

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_ii_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=219

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.