Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zagrożenia wynikające z uwalniania talu, ołowiu i kadmu z naturalnych oraz antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport
[7.6] Chemical sciences

Title variant

EN The risk of the release of thallium, lead and cadmium from natural and anthropogenic sources of pollution

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • metale ciężkie
  • toksyczność
  • emisja
  • akumulacja
EN
  • heavy metals
  • toxicity
  • emission
  • accumulation
Abstract

PL Emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz związane z tym osadzanie się metali ciężkich pochodzących ze źródeł antropogenicznych powoduje wzrost stężeń toksycznych metali zwłaszcza na terenach zlokalizowanych w pobliżu obiektów przemysłowych (huty, elektrownie węglowe, cementownie itp.). Związki na bazie metali ciężkich nie ulegają biodegradacji i wykazują dużą tendencję do akumulacji w środowisku. Nawet ich stopniowe uwalnianie do środowiska związane ze zmniejszoną emisją może prowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska, a ich przedłużona obecność w systemach lądowych, powietrznych i wodnych może znacznie zwiększyć ryzyko narażenia. Życie w pobliżu niebezpiecznych składowisk odpadów zawierających metale ciężkie może skutkować przewlekłym narażeniem zdrowia człowieka, dlatego ich stężenie w odpadach przemysłowych, osadach i ściekach powinno być ściśle monitorowane.

Pages (from - to)

357 - 367

URL

https://putpoznanpl-my.sharepoint.com/personal/lukasz_semklo_put_poznan_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022%2FMateria%C5%82y%20konferencyjne%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022&ga=1

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.