Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zautomatyzowane stanowisko laboratoryjne do precyzyjnego wyznaczania kątowego rozkładu indukcyjności uzwojenia pasma silnika reluktancyjnego przełączalnego

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Automated laboratory stand for precise determination of the angular distribution of winding inductance in switched reluctance motor

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • SRM
  • stanowisko badawcze
  • projektowanie
  • kątowy rozkład indukcyjności
  • zdalne sterowanie
  • DPO3014
  • STM32
  • RS485
  • Ethernet
Abstract

PL W artykule przedstawiono autorskie rozwiązania w zakresie zautomatyzowanego stanowiska badawczego dedykowanego napędowi elektrycznemu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym. W szczególności przedstawiono układ precyzyjnego profilowania indukcyjności wybranego pasma w relacji do położenia wirnika. Pełna automatyzacja procesu znacznie przyspiesza uzyskiwanie ostatecznego wyniku oraz redukuje ryzyko błędu grubego np. przy ustawianiu położenia dla danego punktu pomiarowego. Profil indukcyjności stanowi bazę dla tzw. modelowania referencyjnego, a te z kolei pozwala na implementację zaawansowanych algorytmów sterowania, w tym sterowania odpornego na uszkodzenia. W artykule przedstawiono architekturę systemu: najważniejsze rozwiązania mechaniczne, mikro- oraz energoelektroniczne wraz z architekturą oprogramowania, rozwiązaniami komunikacji. Jednym z istotnych i ciekawych rezultatów prezentowanych prac jest uzyskanie możliwości automatycznej agregacji danych z wykorzystaniem oscyloskopu Tektronix DPO3014 ze sterowaniem procesu z niezależnej platformy na interfejsie Ethernet. Artykuł zamknięto krótkim opisem procedury przetwarzania uzyskanych ze stanowiska danych.

Pages (from - to)

1 - 10

Book

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022"

Presented on

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022", 23-25.11.2022, Łódź, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.