Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Precyzyjne wyznaczanie rozkładu kątowego indukcyjności uzwojenia silnika reluktancyjnego przełączalnego z wykorzystaniem dedykowanego, zautomatyzowanego stanowiska laboratoryjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics, electrical engineering and space technology

Title variant

EN Precise determination of the angular distribution of the SR motor phase inductance on dedicated, automated laboratory test-bench

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • SRM
  • modelowanie
  • stanowisko badawcze
  • kątowy rozkład indukcyjności
  • analiza danych
  • Matlab
Abstract

PL Artykuł opisuje przyjętą metodę uzyskiwania kątowego profilu indukcyjności uzwojenia silnika, w której podstawą jest charakterystyczne przetwarzanie danych pomiarowych uzyskiwanych z dedykowanego stanowiska laboratoryjnego. Podstawą przedstawionej analizy jest badanie przebiegu prądu w towarzystwie wymuszającego go napięcia ujawniając tym samym skończoną dynamikę obwodu RL. Uzasadnieniem użytego określenia precyzyjne jest uwzględnienie nieliniowej funkcji aproksymacji modelującej przebieg prądu w zestawieniu do innych, uproszczonych metod w połączeniu z relatywnie złożonym procesem filtrowania i ekstrakcji wektorów danych. Wybrane parametry procesu poddano analizie statystycznej celem określenia optymalnych nastaw procesu. Uzyskane rezultaty wstępnie sprawdzono pod kątem powtarzalności oraz opisano dalsze kierunki badań.

Pages (from - to)

1 - 7

Book

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022"

Presented on

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022", 23-25.11.2022, Łódź, Polska

License type

CC BY (attribution alone)

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.