Processing may take a few seconds...

Chapter

Download file

Title

Korelacje między kompetencjami handlowymi i społecznymi na rynku pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Zarządzanie kompetencjami
  • metody statystyczne
Abstract

EN W rozdziale przedstawiono i porównano wyniki współczynnika korelacji rang Spearmana oraz tau-B Kendalla. Zaprezentowany przykład odnosił się do zbadania powiązania między wymaganiami sprzedażowymi i społecznymi. Stwierdzono, że wysokie współczynniki korelacji potwierdzają istotne znaczenie umiejętności miękkich na rynku pracy. Ponadto zauważono, że wysokie współczynniki korelacji między umiejętnościami handlowymi i społecznymi pozwalają wnioskować, że wraz ze wzrostem wymagań dotyczących wiedzy handlowej, rośnie również oczekiwany poziom dotyczący umiejętności społecznych.

Pages (from - to)

143 - 170

Book

Zarządzanie kompetencjami wspomagane metodami statystycznymi

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.