Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Techniki spektroskopowe oznaczania drobin mikro- i nanoplastiku uwalnianych do wody w wyniku jej kontaktu z materiałami tworzywowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Materials engineering
[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Abstract

PL Praca przedstawia zagadnienia związane z detekcją i identyfikacją mikroplastików na przykładzie instalacji z wodą wodociągową. Omówiono metodykę filtracji wody, selekcjonowanie próbek oraz ich detekcję i identyfikację z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej, na przykładzie typowych związków polimerowych występujących w wodzie w wyniku kontaktu wody z materiałami tworzywowymi.

Pages (from - to)

223 - 226

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Presented on

Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 27-29.06.2023, Lublin, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.