Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Identyfikacja mikroplastików pochodzących z instalacji hydraulicznych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Materials engineering
[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule omówiono problem mikroplastików - nierozpuszczalnych w wodzie cząstek tworzyw sztucznych o rozmiarze poniżej 5 mm, pochodzących z degradacji większych tworzyw sztucznych. Przeprowadzono badania laboratoryjne, w których przebadano mikroplastiki wytrącone z rury HDPE, poddanej działaniu wody z wodociągu. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu analizy ramanowskiej.

Pages (from - to)

357 - 361

URL

https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/NPMS_20230628.pdf

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Presented on

Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 27-29.06.2023, Lublin, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.