Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Spektroskopia Ramana w badaniach substancji leczniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Materials engineering
[2.9] Mechanical engineering
[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Abstract

PL W niniejszej pracy przedstawiono widma rozpraszania ramanowskiego wybranych substancji czynnych oraz wybranej żywicy umożliwiającej otrzymanie nowej formy postaci leków jako mikroigieł wytwarzanych przyrostowo. Głównym celem badań było określenie, z wykorzystaniem metody spektroskopii Ramana, form polimorficznych wybranych leków w zależności od temperatury oraz czasu po wygrzewaniu oraz ich rozmieszczenie w wydrukowanej formie postaci leku.

Pages (from - to)

131 - 134

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Presented on

Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 27-29.06.2023, Lublin, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.