Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Roje UAV w obronie infrastruktury krytycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics, electrical engineering and space technology

Title variant

EN UAV Swarms in Defence of Critical Infrastructure

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezzałogowy statek powietrzny
  • rój
  • układ o parametrach rozproszonych
  • algorytm lider-podążający
EN
  • unmanned aerial vehicle
  • SWARM
  • distributed parameters system
  • lider–follower algorithm
Abstract

PL W pracy opisano sposób modelowania oraz sterowania nieuporządkowanymi formacjami, tzw. rojami zrobotyzowanych bezzałogowych systemów latających. W zakresie modelowania przedstawiono opis dynamiki sieciowej roju, w którym stan zależy od czasu i konfiguracji przestrzennej pojedynczego statku. Rozpatrzono w nim również sygnały sterujące od operatorów zewnętrznych i ich relacje z elementami roju. Ponadto przedstawiono metody sterowania rojem, omawiając szerzej najbardziej popularny aplikacyjnie algorytm lider-podążający. Dodatkowo pokazano architekturę strategii prowadzenia misji oraz potencjalne metody i propozycje zastosowania w działaniach dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej.

EN This work presents a modeling and control techniques for unmanned robotic aerial vehicles. In case of modeling problem, a state – space dynamics decription is presented where the single UAV state depends not only on time, but also on its space configuration. Also a control signals from external remote controller and relationship between swarm elements are considered and described i terms of network dynamics. In addition, swarm control methods are presented, discussing the most popular leader-follower algorithm. In the context of swarms application, the paper widely discusses fields and methods of swarm use to protect critical infrestructure as one of the defence forces task.

Pages (from - to)

177 - 194

Book

Nauka dla obronności. Siły powietrzne w obronie energetycznej infrastruktury krytycznej

Presented on

III Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Siły powietrzne w obronie energetycznej infrastruktury krytycznej, 30.06.2023, Świdwin, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.