Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Przetwarzanie sygnału momentomierza Futek TRS705 oraz komunikacja wewnętrza w zautomatyzowanym stanowisku badawczym napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics, electrical engineering and space technology

Title variant

EN Digital signal processing of the Futek TRS705 torque meter and internal communication solutions in an automated laboratory test-bench for a switched reluctance motor drive.

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • SRM
  • stanowisko badawcze
  • system wbudowany
  • FreeRTOS
  • momentomierz
  • Futek TRS705
  • FSH02564
  • sterowanie rozproszone
Abstract

PL W publikacji skupiono się na trzech kwestiach: analizie i algorytmach kondycjonowania uzyskiwanego sygnału momentu przetwornika Futek TRS705 w środowisku analitycznym Matlab, usystematyzowaniu architektury komunikacji wewnętrznej jednostki centralnej stanowiska w ramach systemu operacyjnego czasu rzeczywistego oraz na efektywnym sterowaniu zdalnym oscyloskopem. Przedstawione informacje mogą stanowić dla Czytelnika inspiracje w podobnych konstrukcjach stanowisk badawczych ułatwiając odtworzenie podobnego stanu funkcjonalności w oparciu o praktyczne wykorzystanie strukturyzacji kodu systemów wbudowanych obsługujących automatyzacje pracy. Przedstawione metody analizy uzyskiwanego na stanowisku sygnału momentu siły pozwalają zapoznać się z jego właściwościami, a metody wtórnego przetwarzania na poprawę parametrów jakości tego sygnału. W pracy omówiono także relacje pasma przenoszenia użytego przetwornika do natury widma momentu elektromagnetycznego silnika reluktancyjnego przełączalnego.

Book

XVI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2023", Łódź, 22-24 listopada 2023

Presented on

XVI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2023", 22-24.11.2023, Łódź, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.