Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Misc

Download BibTeX

Title

Badania doświadczalne wielorurowego wymiennika ciepła typu woda-powietrze

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Experimental investigations of a mylti-pipe water-to-air heat exchanger

Year of publication

2023

Document type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wielorurowy wymiennik ciepła
  • badania eksperymentalne
  • straty ciśnienia
  • moc cieplna
Abstract

PL W referacie przedstawiono wyniki badań mocy cieplnej, strat ciśnienia i rozdziału powierza pomiędzy gałęzie 7-rurowego wymiennika ciepła typu woda-powietrze. Badano model wymiennika wykonany z rur miedzianych w skali 1: 5. Rzeczywisty wymiennik ma współpracować z układem wentylacji mechanicznej małego budynku zlokalizowanego nad jeziorem Zakres zmienności temperatury wody otaczającej badany model wynosił od 13oC do 25 (40)oC. Temperaturę powietrza wlotowego zmieniano w zakresie od 5oC do 25oC. Strumień masy powietrza zadawano w sposób zapewniający równość liczb Reynoldsa w modelu i obiekcie rzeczywistym (Re w gałęziach od 5 000 do 20 000). W referacie opisano stanowisko badawcze (rys. 1) oraz metodę badań. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie graficznej. Reprezentatywne przykłady wyników pokazano na rysunku 2 i 3. Stwierdzono dużą nierównomierność rozdziału powietrza pomiędzy gałęzie wymiennika (rys. 2) oraz mały wpływ wymiany ciepła na straty ciśnienia w wymienniku (rys. 3). Maksymalne wartości zmierzonych mocy cieplnych modelu wynosiły 303 W dla grzania i 92 W dla chłodzenia. Ustalono, że w przebadanym zakresie zmian strumienia i temperatury powietrza oraz zmian temperatury wody, wpływ tych zmian na rozdział powietrza pomiędzy gałęzie jest mały i mieści się w granicach niepewności pomiarowych. Rezultaty badań posłużą do walidacji dwóch modeli obliczeniowych: a) modelu numerycznego (CFD Ansys-Fluent) i b) uproszczonego modelu analitycznego. Model numeryczny pozwoli na pogłębioną analizę zjawisk cieplno-przepływowych występujących w wymienniku. Model analityczny będzie wykorzystany do optymalizacji konstrukcji wymiennika.

Date of publication

2023

Presented on

XVI International Conference "Air, Heat and Energy", 13-16.06.2023, Karpacz, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.