Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Simulation of Supply Chain with Disturbances Using Flexsim - Case Study

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Supply chain
  • Disturbances
  • Creation of special objects
  • simulation
Strony (od-do)

90 - 101

DOI

10.1007/978-3-319-19033-4_8

Książka

Highlights of Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Sustainability : the PAAMS Collection : International Workshops of PAAMS 2015, Salamanca, Spain, June 3-4, 2015 : Proceedings

Zaprezentowany na

PAAMS 2015, 3-4.06.2015, Salamanca, Spain

Publikacja indeksowana w

WoS (15)