Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ergonomia w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Ergonomics in age management in a production enterprise

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Numer: nr 65

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie wiekiem
  • ergonomia
  • demograficzne starzenie się ludności
Strony (od-do)

115 - 126

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10