Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Harmoniczne w prądzie zasilającym wybrane urządzenia małej mocy i ich wpływ na straty mocy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

EN Harmonic somponents of the supply current of selected low-power devices and their effect on the power losses

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2016 | Numer: Issue 86

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompatybilność elektromagnetyczna w obwodach elektrycznych
  • harmoniczne w prądach i napięciach
Streszczenie

PL W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, zagadnienia wyższych harmonicznych prądów występujących w obwodach elektrycznych małych mocy i ich wpływ na straty mocy w przewodach. Charakterystykę przedstawiono ze względu na odbiorniki różnych klas oraz z uwzględnieniem różnego rodzaju klas sieci. Przeprowadzono analizę wyżej wymienionych prądów harmonicznych.

EN The paper presents the problem of higher harmonic components of the currents flowing in low power electric circuits and their impact on the power losses arising in the conductors. The problem is solved with the help of the Mcad software. The characteristics is presented with regard to various classes of the receivers and with consideration of various classes of the networks. Analysis of the above mentioned harmonic currents has been carried out.

Strony (od-do)

221 - 227

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0