Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Harmoniczne w prądzie zasilającym wybrane urządzenia małej mocy i ich wpływ na straty mocy

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Title variant

EN Harmonic somponents of the supply current of selected low-power devices and their effect on the power losses

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 86

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kompatybilność elektromagnetyczna w obwodach elektrycznych
  • harmoniczne w prądach i napięciach
Abstract

PL W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, zagadnienia wyższych harmonicznych prądów występujących w obwodach elektrycznych małych mocy i ich wpływ na straty mocy w przewodach. Charakterystykę przedstawiono ze względu na odbiorniki różnych klas oraz z uwzględnieniem różnego rodzaju klas sieci. Przeprowadzono analizę wyżej wymienionych prądów harmonicznych.

EN The paper presents the problem of higher harmonic components of the currents flowing in low power electric circuits and their impact on the power losses arising in the conductors. The problem is solved with the help of the Mcad software. The characteristics is presented with regard to various classes of the receivers and with consideration of various classes of the networks. Analysis of the above mentioned harmonic currents has been carried out.

Pages (from - to)

221 - 227

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.