Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Harmoniczne w prądzie zasilającym wybrane urządzenia małej mocy i ich wpływ na straty mocy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

EN Harmonic somponents of the supply current of selected low-power devices and their effect on the power losses

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2016 | Numer: Issue 86

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompatybilność elektromagnetyczna w obwodach elektrycznych
  • harmoniczne w prądach i napięciach
Strony (od-do)

221 - 227

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9