Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Geometric Indicators of flexible slice lip

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 816

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • flexible slice lip
  • fem analysis
  • paper making machine
Strony (od-do)

188 - 194

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.816.188

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7