Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Safety of the Polish Power System : Edition 2016

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Poznań Scientific Publishers OWN

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Data opublikowania

2016

Liczba stron

298

ISBN

978-83-7712-164-1

Rozdziały
Opportunities to separate an islanded system powered from CHP II Karolin block under wide system breakdown conditions (s. 43-59)
Separation of load island with BC50 thermal powerblock in CHP Karolin – a system experiment (s. 61-76)