Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza wpływu niesymetrii napięcia sieci na obciążalność trójfazowych silników indukcyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Title variant

EN Analysis of the effect of mains voltage asymmetry on load capacity of three-phase induction motors

Year of publication

2015

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2015 | Journal number: Issue 83

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • maszyny elektryczne
  • maszyna indukcyjna
Abstract

PL W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, wyniki analizy wpływu niesymetrii napięcia sieci elektroenergetycznej na obciążalność trójfazowych silników indukcyjnych. Przedstawiono charakterystyki momentu elektromagnetycznego dla składowych symetrycznych – zgodnej i przeciwnej. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników.

EN The paper presents the results of analysis of the effect of mains voltage asymmetry on load capacity of three-phase induction motors. The computation has been carried out with the use of the Mcad software. The characteristics of electromagnetic moment of the symmetric positive and negative sequence components are presented. The results obtained have been subject to analysis.

Pages (from - to)

81 - 87

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2015, 20-21.04.2015, Poznań, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0