Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental determination of critical orientation of ABS parts manufactured using fused deposition modelling technology

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Journal of Machine Engineering

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • rapid manufacturing
  • fused deposition modelling
  • tensile strength
Strony (od-do)

121 - 132

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14