Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza porównawcza badań Delphi dotyczących innowacyjności Wielkopolski

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Comparative Analysis Delphi Research Related to Wielkopolska's Innovation

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 3 (321)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • foresight
  • badania delphi
  • innowacyjność
Strony (od-do)

5 - 20

DOI

10.18778/0208-6018.321.01

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14