Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Low-power fans as a source of energy in pipeline transportation

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Zastosowanie dmuchaw w transporcie rurociągowym

Year of publication

2015

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2015 | Journal volume: vol. 67 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • fans
  • fan’s efficiency
  • pipeline transportation
Abstract

EN This paper presents results of experimental tests conducted in the Chair of Thermal Engineering of Poznan University of Technology dedicated to determination of efficiency of low-power barrel fans. Operation parameters of fans produced for industry were checked with respect to the requirements of Directive 2009/125/EC of the European Parliament. Experimental tests allow determining the efficiency of fans and comparing them to values determined according to the European Directive. Test results are presented on graphs as functions of air volume flow. Those characteristics comprise distributions of total pressure, electric power absorbed by the motor and fan’s efficiency. Obtained results indicate that there is a need to develop new guidelines. They should concern those efficiencies of low-power fans which are not covered by Directive 2009/125/EC of the European Parliament.

PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, prowadzonych w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej, mających na celu wyznaczenie sprawności wentylatorów bębnowych małej mocy. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE, sprawdzono parametry pracy wentylatorów produkowanych na potrzeby przemysłu. Badania eksperymentalne pozwoliły określić sprawność maszyn i po-równać ją z wartościami wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą unijną. Wyniki badań przed-stawiono na wykresach w funkcji strumienia objętości przepływającego powietrza. Charakterystyki obejmują rozkłady ciśnienia całkowitego, mocy elektrycznej pobieranej przez napęd oraz sprawności wentylatora. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność opracowania nowych wytycznych uwzględniających sprawność osiąganą przez wentylatory małej mocy, nieujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE.

Pages (from - to)

37 - 50

DOI

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.04

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.