Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

ISO 9000:2015 quality management principles as the framework for a maintenance management system

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Zasady zarządzania jakością według normy ISO 9000:2015 jako ramy zarządzania systemem utrzymania ruchu

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 69

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance management
  • quality management principles
  • iso 9000:2015
Strony (od-do)

49 - 65

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.069.05

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10