Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Manufacturing of nanoporous carbons by self-activation of tobacco and their application for energy storage in supercapacitors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Książka

Smart and Green Interface 2013 (Prague): Materials and Processes for Energy Applications

Zaprezentowany na

Smart and Green Interface 2013 (Prague): Materials and Processes for Energy Applications, 21-22.03.2013, Prague, Czech Republic