Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Electrochemical Capacitors Based on Carbon Electrodes in Aqueous Electrolytes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

285 - 312

Książka

Electrochemistry of Carbon Electrodes