Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Crises and their impact on conflicts in family businesses

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Kryzysy i ich wpływ na konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 69

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • family businesses
  • crises
  • conflicts
PL
  • przedsiębiorstwa rodzinne
  • kryzysy
  • konflikty
Streszczenie

EN The article deals with the impact that macro- and micro-scale crises have on the functioning of family businesses and in particular on family-business conflicts. The article presents a research-based theoretical model of the influence of crises on conflicts in Polish family businesses.

PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu kryzysów w makro i mikro skali na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych, a szczególnie na konflikty rodzinno-biznesowe. Zaprezentowano opracowany na postawie przeprowadzonych wcześniej badań teoretyczny model wpływu kryzysów na konflikty w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych.

Strony (od-do)

113 - 124

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.069.09

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10