Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The method of purifying bioengineered spider silk determines the silk sphere properties

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Scientific Reports

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

17.06.2016

Strony (od-do)

28106-1 - 28106-15

DOI

10.1038/srep28106

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Impact Factor

4,259