Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ wieku zatrudnionych na wytyczne oceny i akceptowalności ryzyka zawodowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of employee age on the guidelines for assessment and acceptance of occupational risk

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Numer: nr 64

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ryzyko zawodowe
  • warunki pracy
  • wiek zatrudnionych
Strony (od-do)

49 - 64

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10