Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Exposure to noise of communities residing near slow-traffic public roads. A practical example

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • haulage
  • infrasounds
  • middle octave band frequencies
  • noise exposure
  • noise measurements
Strony (od-do)

91 - 93

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2015 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2015 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)