Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Entrepreneurship of single mothers: selected economic and social aspects

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Przedsiębiorczość matek samodzielnie wychowujących dzieci – wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 68

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • entrepreneurship of single mothers
  • entrepreneurial mindset determinants
  • entrepreneurship promotion
PL
  • przedsiębiorczość kobiet samotnie wychowujących dzieci
  • determinanty postaw przedsiębiorczych
  • wspieranie przedsiębiorczości
Streszczenie

EN This article aims to present the entrepreneurship of single mothers, taking into account the multiple aspects of this phenomenon. The first part outlines selected definitions and classifications of entrepreneurship and characteristics of an entrepreneur. Then, an attempt is made to analyse the basic conditions for the development of entrepreneurship in the social group in question and examples of various forms of support in Poland are described. This paper forms a conceptual overview contributing to the discussion about entrepreneurship in the changing social conditions connected with the new model of family functioning. The author is aware that a thorough analysis of this phenomenon requires detailed and in-depth analyses and research.

PL Celem artykułu jest wieloaspektowe przedstawienie zjawiska przedsiębiorczości kobiet samotnie wychowujących dzieci. W części pierwszej charakteryzowano wybrane definicje i klasyfikacje przedsiębiorczości oraz cechy przedsiębiorcy. Następnie podjęto próbę analizy podstawowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości opisywanej grupy społecznej oraz przedstawiono przykłady różnych form wsparcia w Polsce. Publikacja ma charakter przeglądowo-koncepcyjny i stanowi przyczynek do dyskusji nad zjawiskiem przedsiębiorczości w zmieniających się warunkach o charakterze społecznym, związanych z nowym modelem funkcjonowania rodziny. Autorka ma świadomość, że dokładna analiza tego zjawiska wymaga szczegółowych i pogłębionych analiz i badań.

Strony (od-do)

167 - 178

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10