Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Quinone/hydroquinone redox couple as a source of enormous capacitance of activated carbon electrodes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

MRS Online Proceedings Library Archive

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 1505

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

DOI

10.1557/opl.2013.268