Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Istota kapitału społecznego w doskonaleniu systemów zarządzania jakością

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The essence of social capital in improving quality management systems

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Numer: nr 65

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kapitał społeczny
  • zarządzanie jakością
Strony (od-do)

71 - 85

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10