Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza numeryczna sygnału drganiowego tulei reakcyjnej wywołanego rozpyloną strugą paliwa w aspekcie wykorzystania uzyskanych wyników do oceny zdatności wtryskiwacza

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Numerical analysis of the reactive cylinder vibration signal caused by fuel stream in terms of using obtained results to evaluate the fitness of the injector

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2015 | Tom: R. 44 | Numer: no. 3 (162)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • diagnostyka
  • rozpylenie
  • sygnał drganiowy
  • wtryskiwacz
Strony (od-do)

520 - 525

Uwagi

pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD

Zaprezentowany na

VI International Congress on Combustion Engines, 22-24.06.2015, Olsztyn, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13