Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Green public procurement and innovation of Polish enterprises in the light of empirical research

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Zielone zamówienia publiczne a innowacyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 68

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ecology
  • public procurement
  • innovation
PL
  • ekologia
  • zamówienia publiczne
  • innowacje
Streszczenie

EN The article aims to identify obstacles faced by Polish companies in relation to green public procurement and to identify the causes and problems resulting from their limited use as a tool to create innovative solutions. Therefore, a survey directed at independent contractors was designed that would help to diagnose the utilization of green procedures in public procurement, to identify barriers to their use, their economic effects and the factors influencing their development. The study covered a group of 165 contractors, who had already participated in public procurement. Purposeful sampling was used primarily to receive professional and genuine replies, as individuals not participating in public procurement procedures often remain undereducated regarding the public procurement system.

PL Zielone zamówienia publiczne (GPP) to proces, w którym władze publiczne starają się pozyskiwać dostawy, usługi i roboty budowlane, które wykazują się zredukowanym wpływem na środowisko naturalne w całym cyklu ich życia. Dzięki tym walorom mają one możliwość współuczestniczyć w kreowaniu innowacji po stronie przedsiębiorstw polegających przede wszystkim na udoskonalaniu istniejących rozwiązań, które w zdecydowanej większości są przestarzałe i jednocześnie cechują się niekorzystnym wpływem na środowisko. Niestety zielone zamówienia publiczne nie są jednak w Polsce należycie wykorzystane w kontekście kreowania innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba wskazania barier dostępu polskich przedsiębiorstw do zielonych zamówień publicznych oraz wskazanie przyczyn i problemów związanych z niewykorzystaniem ich, jako narzędzia do kreowania innowacyjnych rozwiązań. W związku z tym zaprojektowano badania własne przeprowadzone w odniesieniu do wykonawców, które pozwoliły zdiagnozować stopień wykorzystania zielonych procedur w postępowaniach przetargowych, zidentyfikować bariery ich stosowania, efekty ekonomiczne oraz czynniki wpływające na ich rozwój. Badania przeprowadzono na 165 wykonawcach, mających na swoim koncie udział w zamówieniach publicznych. Celowy dobór próby służył przede wszystkim otrzymaniu fachowych i realnych odpowiedzi, gdyż jednostki nie biorące udziału w postępowaniach przetargowych bardzo często wykazują się nieznajomością systemu zamówień publicznych. Szerokie zastosowanie zielonych zamówień publicznych wymaga podjęcia szeregu działań, z których najważniejszym jest uświadomienie przez głównych interesariuszy skali potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego, a także wpływu, jaki mają te zamówienia na kreowanie popytu w zakresie innowacyjnych produktów i usług.

Strony (od-do)

7 - 19

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10