Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Analiza podstaw do projektowania ergonomicznego urządzeń ręcznych dla osób starszych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of the staple for the design of ergonomic hand-held devices for the elderly

Year of publication

2015

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2015 | Journal number: nr 66

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • projektowanie ergonomiczne
  • osoba starsza
  • ręczny element sterowniczy
EN
  • ergonomic design
  • an elderly person
  • manual control element
Abstract

PL W artykule przedstawiono cele, zakres i założenia wstępnej części projektu naukowego realizowanego w ramach programu wspierania Młodej Kadry DS Młodzi realizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W rozważaniach przyjęto definicje: osoby starszej oraz ręcznego elementu sterowniczego na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej. W ramach prac autorzy przedstawili podział elementów sterowniczych oraz wymagania uwzględniane przy ocenie ich ergonomiczności w kontekście ograniczeń dotyczących osób starszych. Artykuł zakończono podsumowaniem.

EN The article presents the aims, scope and premises of the initiatory part of a research project executeunder the support of Young Staff “DSYoung” execute at the Department of Engineering Management University of Technology at Poznan. The deliberations adopted definitions of an elderly person and manual actuator (control device) based on the analysis literature of research. During the work the authors present the division of actuators and requirements count for calculate their ergonomics level in the context of restrictions on the elderly. Article concluded recapitulation.

Pages (from - to)

147 - 160

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.