Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Architecture context responsibility : establishing a dialogue and following patterns

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Milano, Italy

Poznań, Poland

Wydawca

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej ; Politecnico di Milano. Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

141

ISBN

978-83-63549-77-0

Katalog

xx003782797

Rozdziały
Transformations of small towns in Wielkopolska Region. Selected aspects (s. 30-39)
The urban context in digital, variable space (s. 52-62)
The significance of the church as a landmark. The case study of the post-concilliar sacred architecture in Poznań and its relationship with the neighbourhood (s. 71-83)
Propagation Factors of Ideas and Concepts in Architectural Design: Professional Mobility, International Architectural Education Versus Spatial Context (s. 84-94)
"Outlawed urban planning". Suppressed values of urban planning in Poznan (s. 120-135)
Relationship between urbanity and architectonical figures of the building (s. 157-165)
Multi-cultural context in architecture (s. 166-185)