Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Identification of accidents causes by the Pareto principle

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Pareto principle
  • analysis of accidents in Poland
  • improvement
  • safety
  • systemic approach
Strony (od-do)

143 - 145

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2015 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2015 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)