Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The assessment of toxic emission from the engines of the W-3 helicopter in the preflight engine run

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Ocena emisji związków szkodliwych spalin z silników śmiglowca PZL W-3 Sokół w warunkach próby przedlotowej silników

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of KONBiN

Rocznik: 2016 | Tom: Vol. 36 | Numer: no 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • exhaust emission
Strony (od-do)

135 - 146

DOI

10.1515/jok-2015-0063

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8