Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Uciążliwość odorowa i mikrobiologiczna oczyszczalni ścieków - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Odor and Microbiological Nuisance of the Sewage Treatment Plant - a Case Study

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Ochrona Środowiska

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 38 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

41 - 48

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,630