Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Analiza harmonicznych w prądzie zasilającym wybrane urządzenia średniej mocy

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Title variant

EN Analysis of harmonic components of the supply current of selected medium power devices

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 86

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kompatybilność elektromagnetyczna w obwodach elektrycznych
  • harmoniczne w prądach i napięciu
Abstract

PL W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, zagadnienia prądów wyższych harmonicznych występujących w obwodach elektrycznych średniej mocy. Przedstawiono wpływ harmonicznych prądów na wartość skuteczną tych prądów, a tym samym na obciążenie przewodów prądem, zwłaszcza przewodu neutralnego (zerowego). Przeprowadzono dyskusję skutków wyższych harmonicznych prądów na pracę sieci elektroenergetyczną.

EN The paper presents the problem of higher harmonic components of the currents flowing in medium power electric circuits, solved with the help of the Mcad software. The effect of the harmonic currents on root mean square of these currents is presented. In consequence, the harmonics also affect the current load of the conductors, particularly the load of the neutral (zero) conductor. The effects of higher current harmonics on operation of the electric power network are discussed.

Pages (from - to)

213 - 219

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.