Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prototypowanie zindywidualizowanej ortezy nadgarstka z zastosowaniem technik wytwarzania przyrostowego

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Year of publication

2015

Chapter type ---
Publication language

polish

Keywords
PL
  • orteza
  • formowanie przyrostowe
  • fused deposition mode-ling
Pages (from - to)

7 - 24

Book

Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze : monografia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.