Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Prototypowanie zindywidualizowanej ortezy nadgarstka z zastosowaniem technik wytwarzania przyrostowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • orteza
  • formowanie przyrostowe
  • fused deposition mode-ling
Strony (od-do)

7 - 24

Książka

Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze : monografia