Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Maturity of safety and hygiene in corporate sustainability: a case study in Poland

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • environment
  • safety process
  • supplier
  • sustainable development
Strony (od-do)

149 - 151

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2015 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2015 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)