Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Inverse Gas Chromatographic Examination of Polymer Composites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Open Chemistry

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • surface activity
  • polymer-polymer interactions
  • adhesion
  • dental restoratives
  • inverse gas chromatography
Strony (od-do)

893 - 900

DOI

10.1515/chem-2015-0104

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14