Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Koncepcje i modele zwinnego przedsiębiorstwa

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The concept and models of an agile enterprise

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2016 | Journal number: nr 71

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zwinne przedsiębiorstwo
  • okazje
  • gospodarka oparta na wiedzy
EN
  • agile enterprise
  • opportunities
  • knowledge-based economy
Abstract

PL Przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie konkurować na nieprzewidywalnym rynku, muszą adaptować swoją strukturę oraz reguły działania do ciągłej niepewności, krótkotrwałych okazji oraz niestandardowych zachowań konkurencji. Taką możliwość daje koncepcja przedsiębiorstwa zwinnego. Ze względu na specyfikę zasobów wewnętrznych oraz reaktywność na czynniki otoczenia jest ono wrażliwe i zdolne do szybkiego identyfikowania okazji i wykorzystywania ich dla własnego wzrostu i rozwoju. W publikacji zaprezentowano źródła koncepcji zwinnego przedsiębiorstwa. Wskazano cechy i mechanizmy kształtowania jego struktury wewnętrznej, a także przedstawiono prezentowane w literaturze przedmiotu charakterystyczne i uznane modele kształtowania zwinnego przedsiębiorstwa. Publikacja ma charakter rozważań teoretycznych, prowadzących do strukturyzacji i systematyzacji omawianej problematyki.

EN Enterprises, wishing to rival successfully in the unpredictable market, must adjust their structure and operational rules to the incessant uncertainty, transient opportunities and nonstandard behaviour of competitors. This can be achieved by the concept of an agile enterprise which, given the specific character of its internal resources and reactivity to environmental factors, is sensitive and capable of making a quick identification of opportunities in order to use them to effect its own growth and development. The present publication contains the sources of concepts of an agile enterprise along with the description of characteristics and mechanisms which shape its internal structure. There is also an overview of typical and recognized models of shaping an agile enterprise which are presented in the source literature. The publication is a theoretical consideration leading to the structurization and systematization of the discussed issue.

Pages (from - to)

213 - 225

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.071.19

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.