Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Organizacja bezpiecznej pracy jako pozapłacowy czynnik motywacji pracowniczej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Safety at Work – a Non-wage Factor Motivating Employees

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Tom: t. 17 | Numer: z. 6, cz. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

399 - 414

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14