Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena przydatności użytkowej przejść podziemnych dla pieszych na przykładzie miasta Poznania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of functionality of underground pedestrians passages on example of Poznan

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2016 | Numer: nr 21

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przejścia podziemne
  • tunele miejskie
  • tunele płytkie
Strony (od-do)

133 - 145

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4