Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Projekt i szybkie wytwarzanie spersonalizowanej protezy kończyny dolnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

155 - 172

Książka

Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze : monografia