Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Projekt i szybkie wytwarzanie spersonalizowanej protezy kończyny dolnej

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee | [ D ] phd student

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

155 - 172

Book

Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze : monografia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.