Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Sposoby usuwania produktów farmaceutycznych i ich metabolitów z wody i ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Methods for removing pharmaceuticals and their metabolites from water and wastewater

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2015 | Tom: T. 94 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

76 - 80

DOI

10.15199/62.2015.1.10

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,367